SLAAPTEKORT ONDERGESCHOVEN PROBLEEM BIJ WERKEND NEDERLAND

Wel klagen, niets doen

Uit de slaappoll van ArboNed (ingevuld door 97 werknemers en 175 leidinggevenden/directies) blijkt dat werknemers wel klagen over vermoeidheid en dat slaaptekort ook écht een probleem is. “Over slaapproblemen praten is echter geen algemeen goed, enerzijds omdat werknemers en leidinggevenden/directies denken dat er niets aan te doen is, en anderzijds vinden ze dat slapen een privé aangelegenheid is. Maar wat als een slecht slapende collega een ongeluk veroorzaakt of ziek wordt van te weinig slaap? Dan is het wel degelijk het probleem van de werkgever”, aldus Joling.

Rol werkgever

Van de bedrijven waar slaaptekort als een probleem wordt ervaren, geeft 70% aan dat zij niet denken dat de werkgever iets aan de slaapproblemen kan doen. Bij slechts 13,5% van de bedrijven die zelf erkennen dat slaaptekort een probleem is, wordt actief hulp aan werknemers geboden. Omdat slaaptekort leidt tot lagere productiviteit en zelfs tot verzuim, schudt ArboNed - met de campagne Beter slapen - werkend Nederland wakker: slapen kun je namelijk leren.

Internationale dag van de slaap

Er is steeds meer media-aandacht voor slaapproblemen. Morgen is het de Internationale dag van de Slaap, een jaarlijks terugkerende dag waarop aandacht wordt gevraagd voor slapen en slaapstoornissen. De voetbalwereld - en ook de vervoersbranche – pakt slaapproblematiek aan onderstreept de relatie tussen slaap en de werkprestatie. “Laat nu topmanagers in het bedrijfsleven het voorbeeld geven, want zo blijkt uit onderzoek van Mc Kinsey (2016), 43% van de topmanagers in Nederland slaapt minimaal 4 keer per week te weinig”, aldus Joling.

Verschenen op 4 april op de website van Arboned.

Kijk hier voor onze slaapproducten